Общи условия

Общи условия (“Условия”)

Нашите Общи условия бяха последно актуализирани на 10.05.2022г.

Моля, прочетете внимателно тези условия преди да започнете да използвате нашата услуга.

Тълкуване и определения

Интерпретация

Думите, чиято начална буква е главна имат значение дефинирано при определени условия.

Следващите определения имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

Определения

За целите на настоящите Общи условия:

 • “Профил”, означава уникален потребителски профил, създаден за Вас с цел достъп до нашата Услуга или части от нашата Услуга.
 • “Компания” (наричана “Компанията”, “Ние”, ‘Нас” или “Нашата” в това Споразумение) се отнася до “Н – МАР” ООД.
 • “Държава”, отнася за България.
 • “Съдържание”, отнася до текст, изображения или друга информация, която може да бъде публикувана, качена, свързана или предоставена по друг начин от Вас, независимо от формата на това съдържание.
 • “Устройство”, означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като например компютър, мобилен телефон или таблет.
 • “Обратна връзка”, означава обратна връзка с иновации или предложения изпратени от Вас относно атрибутите, производителността или характеристиките на нашата Услуга.
 • “Продукти”, отнасят се за продуктите или артикулите предлагани за продажба в Услугата.
 • “Поръчки”, означава заявка от Вас за закупуване на Продукти от нас.
 • “Промоции”, отнасят се за състезания, лотарии или други намаления и предложения предлагани чрез Услугата.
 • “Услуга” се отнася до уебсайта.
 • “Условия”, (наричани още “Общи Условия”) означават тези Общи условия, които формират цялото споразумение между Вас и Компанията относно използването на Услугата.
 • “Услуга от социални медии и трети страни”, означава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показани, включени или предоставени от Услугата.
 • “Уебсайт”, отнася се до “Hairbox H.M”, достъпен от https://hairbox.org
 • “Вие“, означава физическото лице, което осъществява достъп или използва Услугата, или компания, или друго лице, което от името на юридическо лице осъществява достъп или използва Услугата, според случая.

Потвърждение

Това са Общите условия, уреждащи използването на тази Услуга и споразумението, което действа между Вас и Компанията. Тези Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Услугата.

Вашият достъп и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Общи условия. Настоящите Общи условия важат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

С достъпа или използването на Услугата, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи условия. Ако не сте съгласни, с която и да е част от настоящите Общи условия тогава няма да имате (или ще бъде прекратен) достъп до предлаганите от нас услуги.

Вие декларирате, че сте на възраст над 18 години. Компанията не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата, или части от нея.

Вашият достъп и използване на Услугата също зависи от приемането и спазването на Политиката за поверителност на Компанията. Нашата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта и Ви информира за вашите права за поверителност и как законът ви защитава. Моля, прочетете внимателно нашата политика за поверителност преди да използвате нашата услуга.

Потребители и профили

Когато създавате профил при нас Вие трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването на това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на вашия профил в Нашата услуга.

Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата, както и за всякакви дейности или действия над/с вашата парола, независимо дали паролата ви е от нашата услуга или предоставена чрез социални медии, или трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия профил.

Не можете да използвате като потребителско име:

 • името на друго лице или юридическо лице,
 • или което не е законно за достъп и използване,
 • име или търговска марка, която е предмет на каквито и да било права, на друго лице или юридическо лице различно от Вас, без да имате разрешение,
 • или име, което е обидно, вулгарно или нецензурно.

Съдържание

Вашето право да публикувате съдържание

Нашата услуга Ви позволява да публикувате Съдържание. Вие изцяло носите отговорност за Съдържанието, което публикувате в Услугата, включително неговата законност, надеждност и уместност.

Публикувайки Съдържание в Услугата, Вие ни предоставяте правото и лиценза да използваме, променяме, публично изпълняваме, публично показваме, възпроизвеждаме и разпространяваме вашето Съдържание в/и чрез Услугата. Вие запазвате всичките си права върху всяко Съдържание, което изпращате, публикувате или показвате в/или чрез Услугата и носите отговорност за защитата на тези права. Вие се съгласявате, че този лиценз включва правото ни да направим вашето съдържание достъпно за други потребители на Услугата, които също могат да използват вашето съдържание при спазване на настоящите Условия.

Вие заявявате и гарантирате, че:

 1. Съдържанието е ваше (вие го притежавате), или имате правото да го използвате и ни предоставяте правата и лиценза, както е предвидено в настоящите Условия.
 2. Публикуването на вашето Съдържание на/или чрез Услугата не нарушава правата за поверителност, правата за публичност, авторските права и договорните права или каквито и да е други права, на което и да е лице.

Ограничения за съдържанието

Компанията не носи отговорност за съдържанието на потребителите на Услугата. Вие изрично разбирате и се съгласявате, че сте изцяло отговорни за Съдържанието и за цялата дейност, която се извършва във вашия профил, независимо дали това е направено от вас или трето лице, използващо вашия профил.

Не можете да предоставяте съдържание, което е незаконно, обидно, смущаващо, предназначено да предизвика отвращение, заплаха, клеветническо, опозоряващо, неприлично или по друг начин неприемливо. Примерите за такова нежелано съдържание включват, но не се ограничават до следното:

 • Незаконно и/или насърчаващо незаконната дейност.
 • Клеветническо, дискриминационно или подло съдържание, включително препратки или коментари за религия, раса, сексуална ориентация, пол, националност, етнически произход или други целеви групи.
 • Спам, машинно или произволно генериран, представляващ неоторизирана или непоискана реклама, верижни писма, както и всякаква друга форма на неразрешено привличане с цел придобиване на интернет трафик или всякаква форма на лотария или хазарт.
 • Съдържащо или инсталиращо вируси, червеи, злонамерен софтуер, троянски коне или друго съдържание, което е проектирано или предназначено да наруши, повреди или ограничи функционирането на всеки софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване, или с цел повреда за получаване на неоторизиран достъп до каквито и да е данни, или информация на трето лице.
 • Нарушаване на каквито и да било права на собственост, на която и да е страна, включително патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права, право на публичност или други права.
 • Представяне за друго лице или юридическо лице, включително Компанията и нейните служители, или представители.
 • Нарушаване на поверителността на трето лице.
 • Фалшива информация за трети лица.

Компанията си запазва правото, но не и задължението, по свое усмотрение да определи дали някое Съдържание е подходящо или не отговаря на настоящите Условия, да остави или премахне това Съдържание. Освен това Компанията си запазва правото да модерира и редактира, както и да променя всяко Съдържание. Компанията също така може да ограничи или забрани използването на Услугата ако публикувате такова нежелано съдържание. Тъй като Компанията не може да контролира цялото съдържание публикувано от потребители и/или трети страни в Услугата, Вие се съгласявате да използвате Услугата на свой собствен риск. Вие разбирате, че чрез използването на Услугата може да бъдете изложени на съдържание, което може да намерите за обидно, неприлично, неправилно или нежелано и се съгласявате, че при никакви обстоятелства Компанията няма да носи отговорност по какъвто и да е начин за каквото и да е съдържание, включително грешки или пропуски във всяко съдържание, или всякаква загуба, или щета от всякакъв вид възникнали в резултат на използването от ваша страна на каквото и да е съдържание.

Архивиране на съдържание

Въпреки, че се правят редовни резервни копия на Съдържанието, Компанията не гарантира, че няма да има загуба или повреда на данните.

Причината за архивирани повредени или невалидни данни може да бъде (без ограничение) от Съдържание, което вече е повредено преди да бъде архивирано, или което се променя по време на извършването на архивиране.

Компанията ще предостави поддръжка и ще се опита да отстрани всички известни или открити проблеми, които могат да повлияят на архивирането на Съдържанието. Но Вие се съгласявате, че Компанията не носи отговорност свързана с целостта на Съдържанието, или неуспешното възстановяване на Съдържанието до използваемо състояние.

Вие се съгласявате да поддържате пълно и точно копие на всяко Съдържание на място, което е независимо и не е свързано с Услугата.

Политика за авторски права

Нарушение на интелектуална собственост

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Нашата политика е да отговаряме на всяко твърдение, че Съдържанието публикувано в Услугата нарушава авторски права, или друго нарушение на интелектуална собственост, на което и да е лице.

Ако сте собственик на авторски права или упълномощен от негово име и смятате, че защитеното с авторски права произведение е копирано по начин, който представлява нарушение на авторски права, което се извършва чрез Услугата, Вие трябва да изпратите своето известие в писмен вид за нашия Агент за авторски права чрез имейл (support@hairbox.org) и включите във вашето известие подробно описание на предполагаемото нарушение.

Може да бъдете държани отговорни за щети (включително разходи и адвокатски хонорари) за погрешно изпратено известие, че някое Съдържание нарушава вашите или други авторски права.

DMCA

(Юрисдикция САЩ)

Известие DMCA и процедура за искове за нарушаване на авторски права

Можете да ни изпратите уведомление в съответствие със Закона за авторското право в цифровото хилядолетие (DMCA), като предоставите за нашия Агент за авторски права следната информация в писмен вид (вижте 17 USC 512(сХЗ) за повече подробности):

 • Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика притежател на авторските права.
 • Описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено, включително URL адреса (т.е. адресът на уеб страницата) на местоположението където съществува защитеното с авторски права произведение, или копие на защитеното с авторски права произведение.
 • Идентификация на URL адреса или друго конкретно място в Услугата където се намира материалът, който твърдите, че нарушава.
 • Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес.
 • Декларация, че имате добросъвестно убеждение, че оспорваната употреба не е разрешена от собственика на авторски права, негов агент или закон.
 • Декларация направена под клетва за лъжесвидетелстване, че информацията във Вашето известие е точна, че Вие сте собственикът на авторските права или сте упълномощен да действате от името на собственика на авторските права.

Можете да се свържете с нас за авторските права по имейл (support@hairbox.org). След получаване на вашето уведомление, Компанията ще предприеме необходимите действия (по свое усмотрение), които сметне за уместни, включително премахване на оспорваното съдържание от Услугата.

Извършване на поръчки за продукти

С направената поръчка за продукти чрез Услугата гарантирате, че имате законно право да сключвате обвързващи договори. Чрез натискане на бутон “Купи” се смята, че е сключен обвързващ договор между вас и Компанията с всички произтичащи от това права и задължения описани в настоящата декларация.

Вашата информация

Ако желаете да направите поръчка за продукти налични в Услугата ще бъдете помолени да предоставите определена информация свързана с Вашата поръчка, включително и без ограничение – Вашето име, Вашия имейл, Вашия телефонен номер, номер на Вашата кредитна карта, дата на изтичане на Вашата кредитна карта, Вашия адрес за фактуриране и Вашата информация за доставка.

Вие заявявате и гарантирате, че:

 1. имате законното право да използвате всяка кредитна или дебитна карта(и), или друг(и) метод(и) на плащане във връзка с която и да е Поръчка.
 2. информацията, която ни предоставяте е вярна, точна и пълна.

С изпращането на такава информация вие ни предоставяте правото да предоставим информацията на трети страни, обработващи плащания и др. с цел осъществяване, както и улесняване на изпълнението на Вашата поръчка.

Анулиране (отмяна) на поръчка

Ние си запазваме правото да откажем или анулираме вашата поръчка по всяко време поради определени причини, включително:

 • Липса на наличност на продукти
 • Грешки в описанието, или цените на продукти
 • Грешки във вашата поръчка

Запазваме си правото да откажем или анулираме поръчката ви ако се подозира измама, неразрешена или незаконна транзакция.

Вашите права за анулиране на поръчка

Всички продукти, които закупите могат да бъдат върнати или възстановени само в съответствие с Политиката за възстановяване и връщане, която е неразделна част от тези Общи условия .

Наличност, грешки и неточности

Ние непрекъснато актуализираме нашите предложения за продукти в услугата. Продуктите налични в Нашата Услуга могат да бъдат с грешна оценка, с неточно описание или недостъпни и е възможно да имаме закъснения при актуализирането на информацията относно нашите продукти в Услугата, както и в нашата реклама на други уебсайтове.

Ние не можем да гарантираме точността или пълнотата на каквато и да е информация, включително цени, изображения на продукти, спецификации, наличност и услуги. Запазваме си правото да променяме или актуализираме информацията и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предизвестие.

Ценова политика

Компанията си запазва правото да ревизира своите цени по всяко време преди да приеме Поръчка.

Посочените цени могат да бъдат преразгледани от Компанията след приемане на поръчка в случай на събитие, засягащо доставката, причинено от действия на правителството, промяна в митата, увеличени такси за доставка, по-високи обменни валутни разходи и всякакви други въпроси извън контрола на Компанията . В този случай Вие ще имате право да анулирате вашата поръчка.

Плащания

Плащането може да се извърши чрез различни налични методи за плащане, като Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express карти или методи за онлайн плащане (например PayPal).

Платежните карти (кредитни или дебитни карти) подлежат на проверки за валидиране и оторизация от издателя на картата ви. Ако не получим необходимото потвърждение, ние няма да носим отговорност за закъснение, недоставяне на вашата поръчка или нейното анулиране.

Промоции

Всякакви промоции предоставени чрез Услугата могат да бъдат регулирани от правила, които са отделни от тези Условия.

Ако участвате в някакви промоции, моля прегледайте актуалните Правила и условия за промоции и намаления, както и нашата Политика за поверителност. Ако правилата за промоции и намаления противоречат на тези условия, то ще се прилагат Правилата и условията за промоция и намаление.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на Съдържанието предоставено от Вас или други потребители), функциите и функционалността са, и ще останат изключителна собственост на Компанията и нейните лицензодатели.

Услугата е защитена от авторско право, търговска марка и други закони, както на страната, така и на чужди държави.

Нашите търговски марки и търговски облик не могат да бъдат използвани във връзка, с който и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на Компанията.

Вашата обратна връзка с нас

Вие преотстъпвате всички права, собственост и интерес на всяка обратна връзка, която предоставяте на Компанията. Ако по някаква причина това преотстъпване е неефективно, Вие се съгласявате да предоставите на Компанията неизключително, постоянно, неотменимо, без възнаграждения, световно право и лиценз за използване, възпроизвеждане, разкриване, подлицензиране, разпространение, модифициране и използване на такава обратна връзка, без ограничение.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или под контрола на Компанията.

Компанията няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове, или услуги на трети страни. Освен това Вие потвърждавате и се съгласявате, че Компанията не носи отговорност, пряко или косвено за каквито и да било щети или загуби причинени, или за които се твърди, че са причинени от/или във връзка с използването и/или разчитането на съдържание, стоки или услуги, достъпни на/или чрез всякакви такива уеб сайтове или услуги.

Силно ви съветваме да прочетете условията и правилата за поверителност на всички уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Можем да ограничим, прекратим или спрем вашия профил незабавно, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение ако нарушите тези Общи условия.

При прекратяване, право ви да използвате Услугата ще се преустанови незабавно. Ако желаете да прекратите профила си, можете просто да преустановите използването на Услугата (профилите, които не използват Услугата, автоматично се заличават с всички въведени данни след период от 1 година), или да изпратите уведомление по имейл (support@hairbox.org). В този случай ще получите автоматично генерирана обратна връзка за потвърждение, чрез която вашия профил ще бъде заличен заедно с всички въведени от вас данни.

Ограничаване на отговорността

Независимо дали имате понесени или нанесени щети, цялата отговорност на Компанията и някои от нейните доставчици, съгласно която и да е клауза на настоящите Условия и вашата изключителна защита за всичко изброено по-горе ще бъдат ограничени до сумата действително платена от Вас чрез Услугата, или 0 BGN ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

До максималната степен разрешена от приложимото законодателство, Компанията или нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, непреки или последващи вреди (включително, но не само), щети от загуба на печалби, загуба на данни или друга информация, прекъсване на бизнеса, лично нараняване, загуба на поверителност, произтичаща от/или по какъвто и да е начин свързана с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуер на трети страни и/или хардуер на трети страни използвани с/от Услугата, или в противен случай във връзка, с която и да е клауза на настоящите Условия, дори ако Компанията, или който и да е доставчик са били уведомени за възможността от такива щети и дори ако средството за защита не изпълнява основната си цел.

“КАКТО Е” и “КАКТО Е НАЛИЧНО”

Отказ от отговорност

Услугата ви се предоставя „КАКТО Е” и „КАКТО Е НАЛИЧНО” с всички неизправности и дефекти без гаранция от какъвто и да е вид. До максималната степен разрешена от приложимото законодателство, Компанията от свое име и от името на своите филиали и нейните и техни съответни лицензодатели и доставчици на услуги изрично отказва всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или други по отношение на Услугата, включително всички косвени гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, право на собственост и ненарушение, както и гаранции, които могат да възникнат в резултат на сделка, на изпълнение, употреба или търговска практика. Без ограничение на гореизложеното, Компанията не предоставя никакви гаранции или поемане на задължение, както и не поема такова от какъвто и да било вид, че Услугата ще отговаря на вашите изисквания, ще постигне каквито и да е планирани резултати, ще бъде съвместима или ще работи с всеки софтуер, приложения, системи или услуги, ще работи без прекъсване, ще отговаря на всички стандарти за производителност или надеждност или ще е без грешки, или че всякакви грешки или дефекти могат, или ще бъдат коригирани.

Без да се ограничава от гореизложеното, нито Компанията, нито който и да е от доставчиците на компанията декларира или дава гаранции от какъвто и да е вид, изрично или подразбиращо се:

 1. относно функционирането или наличността в Услугата, информацията, съдържанието и материалите или продуктите включени в нея;
 2. че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки;
 3. по отношение на точността, надеждността или валидността на всяка информация или съдържание, предоставени чрез Услугата;
 4. или че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от, или от името на Компанията не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, червеи, зловреден софтуер или други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени видове гаранции или ограничения на приложими законови права на потребителя, така че някои или всички от горепосочените изключения и ограничения може да не се отнасят за Вас.

В такъв случай изключенията и ограниченията посочени в този раздел се прилагат в най-голяма степен приложимо съгласно законодателството.

Приложимо право

Законите на страната, с изключение на правилата за конфликт на закони, уреждат настоящите Условия и използването от ваша страна на Услугата. Използването от ваша страна на Услугата може също да бъде предмет на други местни, държавни, национални или международни закони.

Разрешаване на спорове

Ако имате някакви притеснения или спор относно Услугата, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Компанията.

За потребители от Европейския съюз (ЕС)

Ако сте потребител от Европейския съюз, вие се възползвате от всички задължителни разпоредби на правото на държавата, в която пребивавате.

Спазване на законодателството на САЩ

Вие заявявате и гарантирате, че:

 1. не се намирате в страна, която е обект на ембарго на правителството на Съединените щати, или която е определена от правителството на Съединените щати като “поддържаща тероризма” страна,
 2. не сте в изброени от правителствения списък на Съединените щати със забранени или ограничени страни.

Разделимост и отказ

Разделимост

Ако някоя клауза на настоящите Условия се счита за неприложима или невалидна, то тази клауза ще бъде променена и тълкувана, така че да постигне целите си във възможно най-голяма степен съгласно приложимото законодателство, а останалите разпоредби ще продължат да действат с пълна сила и действие.

Отказ

С изключение на предвиденото тук, неупражняването на право, или изискването за изпълнение на задължение съгласно настоящите Условия няма да повлияе на способността на страната да упражни това право, или да изисква след това такова изпълнение по всяко време, нито отказът при нарушение представлява отказ за всяко последващо нарушение.

Промени в тези Общи условия

Запазваме си правото по наше собствено усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако промяната е съществена, ние ще положим разумни усилия да предоставим най-малко 30 дни предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по Наше усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп, или да използвате нашата услуга след влизането в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия изцяло или отчасти, моля спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Връзка с нас

Ако имате въпроси относно тези Общи условия, можете да се свържете с нас: